Výroba reklamy na Slovensku
Darček k pečiatke zdarma
Výroba pečiatok - kontakt

Pečiatky pre audítorov

Pokyn o používaní pečiatky audítormi a audítorskými spoločnosťami
 1. Používanie audítormi alebo audítorskými spoločnosťami pri uvádzaní mena a miesta audítora a pri podpisovaní správ audítora sa nevyžaduje.
 2. Je na rozhodnutí audítora alebo audítorskej spoločnosti, či ju budú používať.
 3. Ak sa audítor alebo audítorská spoločnosť rozhodne, že pečiatku bude používať, potom sa odporúča, aby ju používal nepretržite pri všetkých správach nezávislého audítora.
 4. Nepoužíva sa na bežný obchodný styk a korešpondenciu ako firemná pečiatka.
 5. Ak audítor alebo audítorská spoločnosť vykonáva audítorskú činnosť na základe licencie, ktorú vydala Slovenská komora audítorov, tento audítor alebo audítorská spoločnosť, ak sa rozhodne pečiatku používať, môže ju používať s označením:
     a) Slovenská komora audítorov alebo
     b) Úrad pre dohľad nad výkonom auditu podľa ďalej uvedeného vzoru
 6. Ak audítor alebo audítorská spoločnosť vykonáva audítorskú činnosť na základe licencie, ktorú vydal Úrad pre dohľad nad výkonom auditu, a sa rozhodne pečiatku používať, tento audítor alebo audítorská spoločnosť ju používa s označením Úrad pre dohľad nad výkonom auditu podľa ďalej uvedeného vzoru.

VZORY ÚRADU PRE DOHĽAD NAD VÝKONOM AUDITU


Audítor - fyzická osoba
Audítor - fyzická osoba
 • Má modrú farbu
 • Vonkajší kruh priemer 35 mm
 • Hore oblúkový nápis „Úrad pre dohľad nad výkonom auditu"
 • Dole oblúkový nápis: Titul, Meno a priezvisko
 • Veľkosť písma 2,2 mm
 • Na oboch stranách oddeľujú nápisy body s priemerom 1,2 mm
 • Použitý font: Ottawa bold
 • Vnútorný kruh priemer 26 mm
 • Hore logotyp UDVA
 • V strede kruhu číslo licencie audítora, veľkosť písma 5 mm
 • Pod číslom licencie nápis „číslo licencie", veľkosť písma 2,5 mm
 • Pod nápisom „číslo licencie" je text "CERTIFIKOVANÝ AUDÍTOR", veľkosť písma 2,2 mm
 • Použitý font: Ottawa normal

Audítorská spoločnosť
Audítorská spoločnosť
 • Má modrú farbu
 • Vonkajší kruh má priemer 35 mm
 • Hore oblúkový napis „Úrad pre dohľad nad výkonom auditu"
 • Dole oblúkový nápis obchodného názvu spoločnosti
 • Veľkosť písma 2,2 mm
 • Na oboch stranách oddeľujú nápisy body s priemerom 1,2 mm
 • Použitý font: Ottawa bold
 • Vnútorný kruh priemer 26 mm
 • Hore logotyp UDVA
 • V strede kruhu číslo licencie audítorskej spoločnosti, veľkosť písma 5 mm
 • Pod číslom licencie nápis „číslo licencie", veľkosť písma 3 mm
 • Použitý font: Ottawa normal

Výroba pečiatok

Výroba reklamy
X
Odporučenie pečiatok známemu
Email známeho:
Vaše meno: